XV Gminny Turniej Ekologiczny „Z Naturą na Ty”

W piątek – 22 kwietnia 2016r.  w Zespole Szkół nr 4 w Kopnicy z okazji Światowego Dnia Ziemi w przepięknej ekologicznej scenerii odbył się Jubileuszowy XV Gminny Turniej Ekologiczny „Z Naturą na Ty”.

W przedsięwzięciu tym wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe, których reprezentacje (zespoły 4-osobowe) rywalizowały ze sobą w 5 konkurencjach. Celem spotkania było pobudzenie uczniów do aktywnego budowania “świadomości ekologicznej”, czyli szeroko pojętej wrażliwości człowieka na otaczającą go przyrodę.
Turniej składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 35 pytań, który oparty był na korelacji międzyprzedmiotowej. Drugi etap obejmował cztery zadnia zespołowe:

  • wyjaśnianie oznaczeń piktogramów – znaki ekologiczne,
  • parada kłamców – prawda/fałsz
  • konkurencja sportowa – ekologiczne kręgle
  • quiz

Zespoły wykazały się szybkością, sprawnością i współdziałaniem. Zadania były spójne tematycznie o różnym stopniu trudności, a oceniało je bacznie i sprawiedliwie jury w składzie: Pani Małgorzata Tousty – nauczycielka geografii w Miejskim Gimnazjum w Darłowie i Pani Justyna Osess – radna i Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej UG w Darłowie.

Wiele emocji, zdziwienia i uśmiechu na twarzach uczestników wywołało zadanie 4, przy którym zawodnicy „uruchomili” wszystkie możliwe narządy zmysłów, aby „strącić” jak najwięcej kręgli. Jednym perfekcyjnym rzutem – ekologiczną gazetową  kulą udało się przewrócić 10 butelkowych kręgli zespołom ze Słowina i Starego Jarosławia.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, dodatkową atrakcją były ekologiczne piosenki wykonane przez uczennice Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy oraz słodki poczęstunek. Przy okazji wspólnego biesiadowania uczestnicy mieli możliwość bliższego poznania się.

Wyniki XV Turnieju Ekologicznego „Z Naturą na Ty”:

I   miejsce – Ekoludki – Kopnica
II  miejsce – Ekolożki – Jeżyczki
III miejsce – Przyjaciele Ziemi – Słowino
IV miejsce – Ekoludy – Stary Jarosław
V  miejsce – Ekoratownicy – Dąbki
VI miejsce – Ekolinki – Dobiesław

Uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

XV Gminny Turniej Ekologiczny 37

Wszystkim uczestnikom, opiekunom dziękuję za udział i przygotowanie merytoryczne.

GALERIA