Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca:
Rozalia Walasek – klasa IIG
Zastępca Przewodniczącej:
Adam Moczybroda – klasa IIG
Sekretarz:
Dawid Domagała – klasa IIIG