Rada rodziców

Rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca:
Jolanta Janicka
Zastępca Przewodniczącej:
Justyna Fornal
Sekretarz:
Dagmara Pyrzewicz
Skarbnik:
Izabela Drapińska-Walasek
Członek komisji rewizyjnej:
Ewelina Bogus
Karolina Góra