Wyjazd do Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej w Gdyni