Maluchy czytelnikami szkolnej biblioteki w Kopnicy