Biblioteka

O naszej bibliotece

Biblioteka szkolna powstała prawdopodobnie wraz z utworzeniem Szkoły Podstawowej w Kopnicy. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej dotyczy książki „Tajemnicza wyspa” J. Verne z 1966 roku.
Przez 50 lat biblioteka służyła czytelnikom , zajmując dwa małe pomieszczenia na piętrze szkoły.Czytelnia mieściła sięw pomieszczeniu pomiędzy tym salkami .Pełniło ono funkcję czytelni i świetlicy. W roku 2011r. cały księgozbiór przeniesionodo sali nr 1. Biblioteka składa się z jednego obszernego pomieszczenia, które pełni funkcje Szkolnego Centrum Informacyjnego. Jest tu wypożyczalnia, czytelnia tradycyjna i multimedialna. W bibliotece jest 12 miejsc czytelniczych, 4 komputery z dostępem do Internetu, posiada bogaty księgozbiór podręczny, główny i czasopiśmienniczy. W bibliotece jest wolny dostęp do zbiorów.
Nauczyciel bibliotekarz, oprócz tradycyjnej pracy biblioteczno-technicznej, prowadzi szereg zajęć dydaktyczno-wychowawczych (realizując program wychowawczy szkoły) oraz z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Organizuje imprezy biblioteczne, konkursy, przygotowuje gazetki, wystawki, kiermasze, uczestniczy w różnorodnych akcjach i imprezach szkolnych. Współpracuje z nauczycielami i rodzicami uczniów oraz innymi bibliotekami.