Betlejemskie Światło już w Darłowie

Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju to piękna tradycja, którą harcerze z 50. WDH z Kopnicy kultywują od wielu lat.

W tym roku przekazanie Światła odbyło się w dniu 20 grudnia. Na uroczystości w Kościele Mariackim obecni byli hm. Ryszard Sobczak – zastępca Komendanta Hufca ZHP Sławno, Radosław Głażewski – wójt Gminy Darłowo, harcerze z 13. DWDH „Szare Szeregi” im. Rudego w Darłowie z drużynowym phm. Arturem Hamerlingiem oraz zuchy i harcerze z 50. WDH im. Wł. Sikorskiego w Kopnicy z drużynową phm. Anidą Rydlichowską. Obecnych przywitał proboszcz parafii o. Wiesław Przybysz. Podziękował harcerzom i instruktorom za Ogień z Betlejem, który dzięki nim trafi do darłowskich domów na wigilijne stoły.

Następnie Światło, za pośrednictwem harcerzy z 50. WDH trafiło do Komisariatu Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Dzieląc się tym wyjątkowym Płomieniem, którego tegoroczne hasło brzmi “W Tobie jest światło” składaliśmy wszystkim świąteczne życzenia dobra, pokoju, miłości i pojednania.

phm. Anida Rydlichowska

GALERIA