Kondolencje

Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”
ks. J. Twardowski

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy straszne informacje o tragedii, która spotkała całe środowisko Zespołu Szkół Morskich. Nie ma takich słów, które można by w tej chwili powiedzieć. Łączymy się więc w milczeniu z uczniami i pracownikami ZSM, a szczególnie z Rodzinami dotkniętymi bezpośrednio wczorajszą katastrofą komunikacyjną.

Dyrekcja, grono pedagogiczne,
pracownicy administracji i obsługi,
uczniowie i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Kopnicy